Stichting Projecthuis Madiba

Stichting Projecthuis Madiba

"Maatschappelijk centrum nieuwe stijl"

Projecthuis Madiba

Wij werken vanuit onze eigen kracht, in samenwerking met allerlei bestaande lokale initiatieven.

De tijd van wereldwijde interesse en individualisme is omgeslagen in een verlangen om de omgeving waar je woont en werkt de prioriteit te geven. Een kleinere bubbel waar je mensen begroet, kent en waar je je veilig voelt; ook wel een community. Bij Madiba zorgen we er voor dat je onderdeel bent van onze veilige community. Een kleine lokale gemeenschap.

Projecthuis Madiba

Liendertseweg 87
3815 BA Amersfoort
www.projecthuismadiba.nl
info@projecthuismadiba.nl
RSINnr. 860264099

De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. T. Etaoil
Secretaris: Dhr. G.J. van Lamoen
Penningmeester: Mevr. J.M. van Lamoen

Het beloningsbeleid

Het bestuur bestuurt de stichting op vrijwillige basis.

Beleidsplan stichting projecthuis Madiba

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Je bent welkom in onze huiskamer van de samenleving!

Wij hebben van 16 juli tot en met 23 augustus even vakantie.

Tot snel!