• We zijn druk bezig met onze website maar neem gerust alvast een kijkje

Stichting Projecthuis Madiba

Stichting Projecthuis Madiba

"Maatschappelijk centrum nieuwe stijl"

Projecthuis Madiba

Wij werken op basis van ondernemerschap en samenwerking met allerlei bestaande lokale initiatieven.

De tijd van wereldwijde interesse en individualisme is omgeslagen in een verlangen om de omgeving waar je woont en werkt de prioriteit te geven. Een kleinere bubbel waar je mensen begroet, kent en waar je je veilig voelt; ook wel een community. Bij Madiba zorgen we er voor dat je onderdeel bent van onze veilige community. Een kleine lokale gemeenschap.

Madiba is een Afrikaanse clannaam en betekent vader van het volk of de verbinder.

Stichting Projecthuis Madiba heeft 4 pijlers vastgesteld
Box Image
Iedereen in en in de omgeving van Stichting Projecthuis Madiba inspireren gezonder te eten en drinken. Biologisch, volwaardig, zo min mogelijk suikers en toevoegingen.
Box Image
Iedereen in en in de omgeving van Stichting Projecthuis Madiba zorg verlenen waar hij of zij behoefte aan heeft. Hierbij hebben we goede samenwerkingen met zorgverleners en een belangrijke doorverwijsfunctie.
Box Image
Iedereen in en in de omgeving van Stichting Projecthuis Madiba educatief te benaderen en opleiding, ondersteuning en ontwikkeling te bevorderen.
Box Image
Iedereen in en in de omgeving van Stichting Projecthuis Madiba inspireren te gaan sporten (bewegen) of om interessante mogelijkheden voor ontspanning te vinden. Saamhorigheid is hierbij belangrijk, het gevoel om onderdeel te zijn van een groep.

Projecthuis Madiba
Liendertseweg 87
3815 BA Amersfoort
www.projecthuismadiba.nl
info@projecthuismadiba.nl
RSINnr. 860264099

De bestuurssamenstelling
Voorzitter: Dhr. T. Etaoil
Secretaris: Dhr. G.J. van Lamoen
Penningmeester: Mevr. J.M. van Lamoen

Het beloningsbeleid
Het bestuur bestuurt de stichting op vrijwillige basis.

  • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten n.v.t. (nog niet aanwezig)
  • Een financiële verantwoording n.v.t. (nog niet aanwezig)

Beleidsplan stichting projecthuis Madiba

Je bent welkom in onze huiskamer van de samenleving!